Zoek in het NTvT archief

Er zijn 10 zoekresultaten gevonden.

 • Een spontaan dove lip met reeds bestaande pigmentafwijkingen van de onderlip

  B. Gareb, M.J.H. Witjes

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Casuïstiek

 • Een 48-jarige man werd doorverwezen met pigment­afwijkingen van de onderlip, een intraorale zwelling en aanhoudende hypo-esthesie van het verzorgingsgebied van de linker nervus mentalis. In 2011 werd elders op biopt de diagnose lentigo maligna van de onderlip bij histopathologisch onderzoek gemist. In 2016 werd de hypo-esthesie van de onderlip en kinregio door de neuroloog gediagnosticeerd als numb chin e causa ignota (met onbekende oorzaak). In 2017 bleek het te gaan om lentigo maligna van de onderlip en een primair mucosaal melanoom met ruime lokale uitbreiding. De behandeling bestond uit een linkszijdige hemimandibulectomie en supraomohyoidale halsklierdissectie. Deze casus toont het belang van het alarmsymptoom ‘een dove lip’ en de noodzaak tot aanvullende diagnostiek. Er worden vermijdbare valkuilen getoond waar tandartsen, huisartsen en medisch specialisten waakzaam voor dienen te zijn.

 • Behandelmethoden van larynxcarcinoom

  M.J.H. Witjes

  3 juni 2016

  NTvT juni 2016 Media

 • Academisch proefschrift

   A.J. TimmermansAdvanced larynx cancer Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015 233 bl. geïll.           Na verrassende publicaties over de zogenoemde orgaan sparende behandeling van het vergevorderde larynxcarcinoom is er een verschuiving opgetreden in de...

 • Virtuele planning vereenvoudigt procedure voor kaakreconstructie [

  Bij verwijdering van een tumor uit de boven- of onderkaak ontstaat vaak een groot defect. Om de kauwfunctie, de spraak en de esthetiek te herstellen wordt bij de reconstructie van het kaakdefect vaak gebruikgemaakt van een transplantaat uit het kuitbeen, waarop implantaten worden aangebracht. Op dez...

 • Sebastiaan de Visscher is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft vanaf 2007 onderzoek gedaan bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Center of Optical Diagnostics and Therapy van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Paresthesie van de wang door een osteosarcoom

  S.K.B. Veldhuis, M.J.H. Witjes, H. Reintsema, J.L.N. Roodenburg, K.P. Schepman, N.M. Timmenga, P.S. van der Hem

  1 april 2010

  NTvT april 2010 Casuïstiek

 • Een 21-jarige vrouw werd door haar tandarts naar een kaakchirurg verwezen in verband met een hard-elastische zwelling van de linkerwang en een verandering van de lokale sensibiliteit. Histopathologisch en radiologisch onderzoek wees uit dat er sprake was van een osteosarcoom links in de maxilla. De...

 • Twee keer een ongewoon ulcus bij dezelfde patiënt

  A. Ybema, M.J.H. Witjes

  1 september 2008

  NTvT september 2008 Casuïstiek

 • Een 39-jarige vrouw van Antilliaanse afkomst werd door haar huisarts verwezen naar een kaakchirurg met een ongewoon en pijnlijk ulcus in de buccale omslagplooi in de regio van gebitselement 36. De huisarts had de vrouw eerder op diezelfde dag verteld dat zij hiv-positief was. Als diagnose werd atypi...

 • Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak 3

  J. Schortinghuis, L. Meijndert, J.G.A.M. de Visscher, M.J.H. Witjes

  1 oktober 2007

  NTvT oktober 2007 Casuïstiek

 • De gepresenteerde casussen illustreren dat bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak lastig is te behandelen. Onlangs is een classificatie beschreven van bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van het kaakbot op basis van het klinische beeld. Aan de hand van deze classificatie kan de ernst va...

 • Een spontane dove lip

  N. Berghuis-Bergsma, T.T.H. Phan, M.J.H. Witjes

  1 oktober 2006

  NTvT oktober 2006 Casuïstiek

 • Een jongeman van Afrikaanse afkomst werd verwezen met een spontaan ontstane dove lip. Klinisch kon een uitval van de nervus mentalis worden geobjectiveerd, echter zonder dat bij klinisch en rntgenologisch onderzoek hiervoor een oorzaak kon worden aangewezen. Uit de anamnese bleek dat de jongeman bek...

 • Diagnostische overwegingen bij een ongewone gingivitis

  I.S. van der Haring, M.J.H. Witjes

  1 juli 2006

  NTvT juli 2006 Casuïstiek

 • Een jonge vrouw presenteerde zich met een ernstige gingivitis. Het klinisch beeld van gingivitis veranderde niet ondanks het door de huisarts ingestelde antibioticabeleid. Bij zorgvuldige inspectie viel op dat er sprake was van een afwijkende vorm van gingivitis. In de diagnostiek van ongewone gingi...

 • Lasers in de tandheelkunde 8. Het gebruik van lasers bij mondziekten en kaakchirurgie

  J.L.N. Roodenburg, M.J.H. Witjes, D.C.G. de Veld, I.B. Tan, J.M. Nauta

  1 december 2002

  NTvT december 2002 Onderzoek en wetenschap

 • Sinds de jaren zeventig worden lasers in de mondziekten en kaakchirurgie toegepast. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de weefselspecifieke absorptie van de golflengte van het licht dat door de verschillende lasersystemen wordt geproduceerd. De chirurgische toepassingen van lasers zijn het verdampen,...

Selecteer zoekcriteria