Zoek in het NTvT archief

Er zijn 5 zoekresultaten gevonden.

 • Zingen gaat niet gepaard met kaakklachten

  M.K.A. van Selms, J.W. Wiegers, M.W. de Vries, F. Lobbezoo, C.M. Visscher

  3 mei 2019

  NTvT mei 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Onderzocht werd of zangers vaker TMD-pijn en kaakgewrichtsgeluiden rapporteren dan musici die hun kauwstelsel tijdens het musiceren niet belasten. Daarnaast werd onderzocht welke risicoindicatoren verband hielden met kaakklachten onder musici. In totaal vulden 1.470 muzikanten uit 50 verschillende muziekensembles een vragenlijst in, waaronder 306 zangers (experimentele groep) en 209 musici die hun kaak niet belasten tijdens musiceren (controlegroep). De prevalentie van zelfgerapporteerde TMD-pijn onder zangers was 21,9% en 12,0% in de controlegroep. Van de zangers rapporteerde 19,6% kaakgewrichtsgeluiden versus 14,8% van de controles. Uit het meervoudige regressiemodel, waarbij rekening werd gehouden met confounders zoals leeftijd en geslacht, bleek dat zangers niet vaker TMD-pijn en kaakgewrichtsgeluiden rapporteerden dan niet-zangers. Wel waren diverse vormen van fysieke belasting positief geassocieerd met de aanwezigheid van zelfgerapporteerde TMD onder musici, te weten het uitvoeren van schadelijke mondgewoonten met TMD-pijn en kaakgewrichtsgeluiden, het aantal uren dagelijkse oefening met TMD-pijn en het aantal jaren speelervaring met kaakgewrichtsgeluiden.

 • Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst

  C.E.H.M. Bonn, M.K.A. van Selms, F. te Poel, C.M. Visscher, F. Lobbezoo, M. Naeije

  11 januari 2013

  NTvT januari 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Het is lastig te verklaren waarom patiënten met temporomandibulaire pijn verhoudingsgewijs hoger scoorden op pijnintensiteit dan patiënten met andere orofaciale pijn.

 • Het beoordelen van de klinische competenties van studenten tandheelkunde

  M.E. Schoonheim-Klein, M.K.A. van Selms, C.M.C. Volgenant, H.P. Wiegman, J.M. Vervoorn

  1 juni 2012

  NTvT Onderwijsvernieuwingen in opleidingen tandheelkunde Thema

 • Studenten tandheelkunde worden tegenwoordig meer beoordeeld op de kwaliteit van hun verrichtingen (competentie) en minder op de kwantiteit. Om klinische competenties van studenten te toetsen kunnen in de preklinische fase van de opleiding objectieve gestructureerde toetsen, de zogeheten‘ bjective...

 • Synoviale chondromatose van het temporomandibulaire gewricht

  A.H. te Veldhuis, F. Lobbezoo, E.C. te Veldhuis, M. Naeije, M.K.A. van Selms

  1 september 2011

  NTvT september 2011 Onderzoek en wetenschap

 • Synoviale chondromatose van het temporomandibulaire gewricht is een zeldzaam voorkomende aandoening. Een systematisch literatuuronderzoek is uitgevoerd om de demografische, etiologische, röntgenologische en klinische kenmerken in kaart te brengen. De zoekprocedure resulteerde in 191 casusbeschrijvi...

 • Myogene temporomandibulaire pijn: behandelen met aandacht!

  M.K.A. van Selms, M. Naeije, J. van der Zaag, F. Lobbezoo

  1 mei 2009

  NTvT Risico's en risicoanalyse Thema

 • Een behandelaar kan kiezen uit een scala aan mogelijkheden voor de behandeling van myogene temporomandibulaire disfunctiepijn. Helaas bestaat er nog geen overzichtsartikel waarin de effectiviteit van al deze behandelvormen wordt gepresenteerd. Doel van dit artikel is, door middel van een systematisc...

Selecteer zoekcriteria