Zoek in het NTvT archief

Er zijn 7 zoekresultaten gevonden.

 • Parodontitis en proteasen? Geen uitgemaakte zaak

  F.J. Bikker, W.E. Kaman-van Zanten, M.L. Laine

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Tijdens parodontale ontstekingen sijpelen verschillende stoffen van zowel de gastheer als bacteriële oorsprong naar de gingivale creviculaire vloeistof (GCV) en speeksel. Deze stoffen, zoals eiwitten en peptiden, dienen daardoor als biomarkers van het onstekingsproces. Met behulp van gevoelige en geavanceerde laboratoriumtechnieken is de rol van al deze biomarkers inmiddels in kaart gebracht. Maar de hoge kosten, complexiteit en lastige interpretatie van de gevonden resultaten werken vaak belemmerend voor de implementatie van biomarkers voor diagnostische doeleinden in de tandheelkundige praktijk. Bepaalde speekselenzymen, de proteasen, kunnen fungeren als biomarkers en hebben interessante eigenschappen voor het bedrijven van snelle diagnostiek aan de stoel. De aanwezigheid of activiteit van een protease kan namelijk op een eenvoudige en snelle, biochemische manier worden aangetoond, bijvoorbeeld door kleurverandering. Omdat ook andere processen in de mond van invloed zijn op de testuitslag zijn dergelijke testen vooral bruikbaar als onderdeel van een uitgebreider diagnostisch onderzoek.

 • Preventieve tandheelkunde 7. Halitose de mond uit helpen

  T.M.H. de Jong, M.L. Laine

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Halitose of slechte adem is een probleem dat bij veel mensen voorkomt en waarvan de oorzaak meestal intraoraal is te vinden. Bacteriën in de mond produceren vluchtige zwavelhoudende verbindingen, zoals waterstofsulfide en methylmercaptaan, die niet alleen een onaangename geur afgeven, maar ook een toxisch effect op parodontale weefsels kunnen hebben. Goede mondhygiëne, een gezond parodontium en gezonde gebitselementen zijn de basis voor de preventie van intraorale halitose en daarom spelen tandartsen en mondhygiënisten een essentiële rol hierin.

 • Halitose

  M.L. Laine, D.E. Slot, M.M. Danser

  1 december 2011

  NTvT december 2011 Medisch

 • Halitose is een veelvoorkomend probleem waarvan de oorzaak veelal in de mond ligt. De uitdaging voor mondzorgverleners is de juiste diagnose stellen en adequaat behandelen. Differentiële diagnostiek is van groot belang om het onderscheid te maken tussen halitose met een orale en een niet-orale oors...

 • Stress en parodontale gezondheid

  H. Strooker, W.A. van der Reijden, M.L. Laine, A.J. van Winkelhoff

  11 mei 2010

  NTvT januari 2010 Onderzoek en wetenschap

 • Parodontale en peri-implantaire infecties zijn complexe processen waarbij verschillende factoren, zoals oorzakelijke geassocieerde micro-organismen en roken, zijn betrokken. Onderzoek naar de invloed van dergelijke factoren heeft de laatste decennia geleid tot een verbeterde behandeling van deze inf...

 • Genetica en parodontitis

  B.G. Loos, U. van der Velden, M.L. Laine

  1 februari 2008

  NTvT Genetica Thema

 • Parodontitis is een complexe, multifactoriële ziekte en men gaat ervan uit dat de vatbaarheid voor parodontitis erfelijk bepaald is. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar genetische factoren als risicodeterminanten in relatie tot parodontitis. Op dit moment wordt uitgegaan van een model va...

 • Genetica en cariës

  J.J. de Soet, M.L. Laine

  1 februari 2008

  NTvT Genetica Thema

 • Cariës is een multifactoriële ziekte die primair wordt veroorzaakt door zuren. Deze zuren worden geproduceerd door bacteriën die suiker fermenteren. Het ontstaan en het verloop van cariës staan onder invloed van leefstijl- en omgevingsfactoren, maar ook de genetische eigenschappen van de gasthee...

 • Risicofactoren voor adulte parodontitis: polymorfismen in de interleukine-1 genfamilie

  M.L. Laine, M.A. Farré, M.A. García-González, A.J. Ham, L.J.van Dijk, J.B.A. Crusius, J.P. Vandenbroucke, E.G. Winkel, A.J. van Winkelhoff, A.S. Peña

  1 augustus 2002

  NTvT augustus 2002 Onderzoek en wetenschap

 • Interleukine (IL)-1a, IL-1b en IL-1 receptorantagonist (ra) zijn stoffen die een rol spelen bij de regulatie van de ontstekingsreactie in parodontale weefsels. Het doel van dit onderzoek was de distributie van bepaalde genetische variaties in de IL-1 genfamilie te onderzoeken bij patinten met ernsti...

Selecteer zoekcriteria