Zoek in het NTvT archief

Er zijn 17 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie M. Laske

  Klasse II-restauraties van composiet, amalgaam, glasionomeer en compomeer (n = 222.836) die door Nederlandse tandartsen uit 24 praktijken zijn geplaatst hebben een goede overleving. Het gemiddelde jaarlijkse faalpercentage over 10 jaar bedroeg 4,9%; er was wel sprake van een grote variatie tussen de...

 • Promotie K.F. Collares

  Kauê Collares richtte zich in zijn promotieonderzoek op verschillende ontwerpen van praktijkgericht onderzoek (practice based research ofwel PBR) in de restauratieve tandheelkunde. Zo voerde hij eerst een prospectief evaluatie onderzoek uit naar 5.791 keramische inlays/onlays. De levensduur en...

 • Promotie C. Signori

  Cácia Signori voerde 5 onderzoeken uit om de diagnostiek en de behandeling van cariës te verbeteren. Uit haar literatuuronderzoek bleek dat de meeste nauwkeurigheidsonderzoeken naar visuele en radiografische methoden voor de dectectie van secundaire cariës geen klinische relevantie...

 • Europese consensusverklaring over de behandeling van ernstige gebitsslijtage

  B.A.C. Loomans, P. Wetselaar, N.J.M. Opdam

  6 april 2018

  NTvT Gebitsslijtage Thema

 • In 2016 vond een Europese consensusbijeenkomst plaats over de behandeling van ernstige gebitsslijtage. Deze bijeenkomst resulteerde in 2017 in de publicatie van de Europese consensusverklaring over de behandeling van ernstige gebitsslijtage. In de verklaring worden nieuwe definities van fysiologische en pathologische gebitsslijtage beschreven en aanbevelingen gegeven voor diagnostiek, het nemen van preventieve maatregelen en wordt aanbevolen te counselen en te monitoren om de onderliggende etiologische factoren van gebitsslijtage bij een patiënt beter in beeld te krijgen. Het besluit of restauratief moet worden ingegrepen is multifactorieel en is mede afhankelijk van de ernst, de gevolgen van de slijtage en esthetische of functionele hulpvraag van de patiënt. Een restauratieve behandeling moet zo lang mogelijk worden uitgesteld, maar op het moment dat een restauratieve behandeling is geïndiceerd, gaat de voorkeur uit naar minimaal invasieve technieken, waarbij gebruikgemaakt wordt van directe, indirecte of hybride behandelmethoden.

 • Preventieve tandheelkunde 5. Secundaire cariës

  A.C.C. Hollanders, N.K. Kuper, N.J.M. Opdam, M.C.D.N.J.M. Huysmans

  5 mei 2017

  NTvT mei 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Secundaire cariës wordt gerapporteerd als een van de belangrijkste redenen om restauraties te vervangen. Bij het ontstaan van secundaire cariës speelt het algehele cariësrisico van de patiënt een grote rol. De samenhang op patiëntniveau tussen verschillende factoren, het cariësrisico en restauratiefactoren, zoals de aanwezigheid van een randspleet en het soort restauratiemateriaal, verdient nog nader onderzoek. De benodigde drempelwaarde van de randspleet voor het ontstaan van secundaire cariës ligt waarschijnlijk onder de 100 μm en zou ook afhankelijk kunnen zijn van het cariësrisico. Bij patiënten met een hoog cariësrisico lijken composietrestauraties vatbaarder voor secundaire cariës dan amalgaamrestauraties. Er is tot nu toe geen eenduidige verklaring voor dit verschil. De preventie van secundaire cariës is vergelijkbaar met die van primaire cariës en dat onderstreept het belang van mondhygiëne, fluoride en voeding.

 • Oorzaken van het ontstaan van secundaire cariës

  Anelise Montagner onderzocht welke factoren invloed hebben op het ontstaan van secundaire cariës. Uit haar onderzoek bleek dat de conditie van het raakvlak tussen de restauratie en het dentine hierbij een belangrijke rol speelde zodra er sprake is van een randspleet. Bij een perfecte hechting t...

 • Oorzaken van falende restauraties

  Francoise H. van de Sande promoveerde op 12 juli 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Restoration survival in the composite resin age’.  Haar promotoren waren prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en prof. dr. F.F. Demarco (Federale Universiteit Pelotas, Brazili...

 • Behandeling van gebitsslijtage, een minimaal invasieve benadering

  Het promotieonderzoek van Jorien Hamburger laat zien dat er op de lange termijn goede resultaten zijn te behalen in de behandeling van gebitsslijtage met composiet. Ook toont het dat de gewenste dikte van de restauratielaag sterk afhankelijk is van het gekozen materiaal. Over het algemeen geldt dat...

 • Jorien Hamburger is promovenda aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen en doet sinds 2007 onderzoek bij de afdeling Preventieve en Curatieve Tandheelkunde. Promotor van haar onderzoek is prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en dr. N.J.M. Opdam begeleidt het onderzoek als co-promotor. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Nicolien Kuper is sinds november 2009 promovenda aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Preventieve en Curatieve Tandheelkunde. Promotor van haar onderzoek is prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans, en dr. N.J.M. Opdam begeleidt het onderzoek als co-promotor. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria