Zoek in het NTvT archief

Er zijn 2 zoekresultaten gevonden.

 • Tandartsbezoek van 65-plussers; onderzoek uit een algemene praktijk in Drenthe

  O.E.J. Ebbens, M.J. Lawant, A.A. Schuller

  2 maart 2018

  NTvT maart 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In dit onderzoek zijn factoren bestudeerd die mogelijk van invloed zijn op tandartsbezoek van zelfstandig wonende 65-plussers. Uit de resultaten van een vragenlijstonderzoek (n = 164, respons 53%) bleek dat 89% regelmatig voor controle bij een tandarts kwam. Factoren van invloed op tandartsbezoek waren: het al dan niet hebben van moeilijkheden bij het plannen, motivatie en het daadwerkelijk maken van een afspraak, de gebitsstatus, het al dan niet hebben van een aanvullende verzekering en het al dan niet reageren op een oproep(kaart). Mobiliteit speelde bij de niet-regelmatige tandartsbezoekers geen grotere rol dan bij de wel-regelmatige bezoekers. Het anticiperen op het eventueel wegblijven van de zelfstandig wonende oudere patiënt door een actief oproepbeleid na te streven lijkt meer aan de orde dan het organiseren van vervoer.

 • Behoud van de botkam met leukocyten en trombocyten verrijkt fibrine

  O.E.J. Ebbens, M.S. Cune

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Excerpten

 • Implantologie

  De processus alveolaris is onderhevig aan verticale en horizontale resorptie na verlies van een gebitselement. Verscheidene chirurgische technieken, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van biomaterialen, zijn beschreven om deze resorptie te compenseren. Het gebruik van biologische additieve...

Selecteer zoekcriteria