Zoek in het NTvT archief

Er zijn 11 zoekresultaten gevonden.

 • Bilaterale autologe transplantatie van geïmpacteerde maxillaire cuspidaten

  K. Grisar, V. The, R. Jacobs, C. Politis

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Casuïstiek

 • Bij een 15-jarig meisje werden bilateraal geïmpacteerde blijvende cuspidaten in de bovenkaak vastgesteld. Van beide gebitselementen was sprake van een moeilijk palatinale ligging en apicale deviatie. Chirurgische vrijlegging van de cuspidaten, gevolgd door een orthodontische extrusie, was niet gewenst. Beide nog aanwezige melkcuspidaten vertoonden tekenen van wortelresorptie. Er werd gekozen voor een bilaterale autologe cuspidaattransplantatie.

 • Kauwen op bruxisme. Associaties, gevolgen en behandeling

  F. Lobbezoo, R. Jacobs, A. De Laat, G. Aarab, P. Wetselaar, D. Manfredini

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In dit deel van het tweeluik over bruxisme wordt ingegaan op de associaties van deze kauwspieractiviteit met andere aandoeningen. Vooral de associaties met het obstructief slaapapneusyndroom zijn onderzocht. Bruxisme lijkt een beschermende functie bij deze aandoening te hebben, hoewel de bewijslast daarvoor nog niet sluitend is. Naast dit mogelijke positieve gevolg heeft bruxisme ook een aantal nadelige gevolgen waarvoor in meer of mindere mate bewijslast voorhanden is. Zo wordt de kauwspieractiviteit in verband gebracht met temporomandibulaire pijn en disfunctie, parodontale en endodontische problemen, het falen van restauraties en implantaten, en gebitsslijtage. In een aantal gevallen zijn deze gevolgen ernstig genoeg om een behandeling van bruxisme te rechtvaardigen. In alle andere gevallen bestaat er voor de behandeling van bruxisme geen indicatie, gelet op de mogelijke positieve gevolgen. Indien behandeling is geïndiceerd, dan dient er conservatief te worden gehandeld met modaliteiten als stabilisatieopbeetplaten, voorlichtingsgesprekken, medicatie, psychologie en fysiotherapie.

 • Kauwen op bruxisme. Diagnostiek, beeldvorming, epidemiologie en oorzaken

  F. Lobbezoo, R. Jacobs, A. De Laat, G. Aarab, P. Wetselaar, D. Manfredini

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Sinds het verschijnen van een themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in juli 2000 over bruxisme is er consensus bereikt over de definitie van bruxisme als een repetitieve kauwspieractiviteit die wordt gekarakteriseerd door klemmen en/of knarsen tijdens waken (waakbruxisme) en/of slapen (slaapbruxisme). Over de diagnostiek van bruxisme bestaat nog geen consensus: voor geen van de gebruikte technieken (zelfrapportage, klinisch onderzoek, beeldvorming, elektromyografie, polysomnografie) is aangetoond dat deze betrouwbaar en valide is. Oorzaken worden niet meer gezocht onder de morfologische factoren, maar in toenemende mate onder de psychosociale, fysiologische, biologische en exogene factoren. Dit literatuuroverzicht betreft het eerste deel van een tweeluik en gaat in op de definitie, de diagnostiek, de epidemiologie en de mogelijke oorzaken van deze aandoening. In het tweede deel, in de volgende editie, zal worden ingegaan op de associaties van bruxisme met andere slaapgerelateerde aandoeningen, op de (vermeende) gevolgen van bruxisme en op de behandeling ervan.

 • Osteoporose heeft geen invloed op implantaatbehandeling

  Het onderzoek van Andy Temmerman richtte zich vooral op de evaluatie van een aantal behandelingsstrategiën voor implantologie bij patiënten met een mindere goede botkwaliteit en/of een minder grote botkwantiteit. Allereerst stelde hij vast dat voor de diagnostiek van botkwantiteit conebeam...

 • Congresnieuws

  Op 3 maart 2017 werd de Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR) officieel opgericht tijdens een wetenschappelijke symposium in Amsterdam.  Dr. W.E.R. Berkhout  (hoofd Orale Radiologie, ACTA) opende het symposium. “Tandheelkundige radiologie is”, zo s...

 • Tandheelkundig jaar 2016

  J.H. Vermaire

  7 oktober 2016

  NTvT oktober 2016 Media

 • Boek

    J.K.M. Aps, M. De Bruyne, R. Jacobs, et al (red.) Het tandheelkundig jaar 2016 Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2015 312 blz. geïll. € 99,00 ISBN 978 90 368 0888 0 Inmiddels is het ‘Tandheelkundig jaar’een beproefd concept geworden: het bundelen van recent tandheelkund...

 • Media - april 2014

  4 april 2014

  NTvT april 2014 Media

 • Academisch proefschrift besproken door C. de Baat, Ridderkerk Mondgezondheid in de Filippijnen Synopsis: Het promotieonderzoek van Monse heeft 2 belangrijke bevindingen opgeleverd. De eerste is dat een eenmalige applicatie van 38% zilverdiaminefluoride geen extra cariëspreventieve werking heeft bij...

 • Media - juli - augustus 2013

  5 juli 2013

  NTvT juli en augustus 2013 Media

 • Boek: Geïntegreerde klinische orthodontie (A.M. Renkema, Nijmegen)V. Krishnan, Z. Davidovitch (eds.). Integrated clinical orthodontics. Chichester: John Wiley & Sons, 2012 509 bl., geïll. £ 89.99 ISBN 978 1 4443 3597 2Boek: Tandheelkundig jaar 2013 (A.M. van Luijk, Almere)J.K.M. Aps, H.S. B...

 • Boekbespreking - september 2012

  1 september 2012

  NTvT september 2012 Media

 • Boek: Laser in de kindertandheelkunde  (M.C.M. van Gemert-Schriks, Breda). G. Olivi, F.S. Margolis, M.D. Genovese. Pediatric laser dentistry. A user’s guide. New Malden: Quintesssence Publishing Co. Ltd., 2011 213 bl., geïll. € 137,00. ISBN 978 0867 15494 8 Academisch proefsch...

 • Preoperatieve röntgenologische planning voor implantaten

  F. Gijbels, R. Jacobs

  1 november 2002

  NTvT Parodontologie Thema

 • Orale osseo-gentegreerde implantaten bieden vaak bij uitstek de oplossing voor patinten die geconfronteerd worden met tandverlies. Ten einde deze behandeling, die toch een operatieve ingreep vereist, zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is het aangewezen het edentate gebied aan een grondig preop...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria