Zoek in het NTvT archief

Er zijn 13 zoekresultaten gevonden.

 • De winnaar van de laatste jubileumprijsvraag (nummer 11 in de novemberbereditie 2018) is de heer A. Nabuurs uit Ede. Het juiste antwoord op de vraag welk afdrukmateriaal halverwege de negentiende eeuw in de prothetische tandheelkunde werd gebruikt, is: Stents composition.

 • Serie: Tandheelkundig erfgoed. De afdruk voor prothetische doeleinden

  R. de Raat

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Het is in de prothetische tandheelkunde de wens om een nauwkeurig, betrouwbaar en detailrijk negatief van de kaak te verkrijgen. In de procedure van het afdrukken zijn er verschillende factoren die de kwaliteit van het resultaat sterk kunnen beïnvloeden. Het afdrukken vergt een zekere vaardigheid van de tandarts. Daarnaast is het afdrukmateriaal, de vorm van de afdruklepel en niet in de laatste plaats de gemoedstoestand van de patiënt sterk bepalend voor de kwaliteit van het negatief.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 9 (septembereditie 2018) is de heer P.H.G.M. Loeff uit Apeldoorn. Het juiste antwoord op de vraag welke stelling voortvloeit uit de theorie van Edward Angle, verwoord in zijn publicatie ‘Treatment of malocclusion of the teeth’, is: bij de orthodontische is extractie van gebitselementen om ruimte te scheppen, absoluut ongepast.

 • Orthodontie werd in de algemene praktijk in de vroege twintigste eeuw nog maar mondjesmaat toegepast. In de Verenigde Staten had de orthodontie als vakgebied terrein gewonnen. Prominente orthodontisten voerden daar een discussie of extractie zinvol was bij een orthodontische behandeling. Volgde Nederland de ontwikkelingen in Amerika?

 • Serie: Tandheelkundig erfgoed. Extractie-instrumenten uit het verleden

  R. de Raat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Als we de vele afbeeldingen van tandmeesters mogen geloven, dan was de extractie de meest uitgevoerde behandeling. Al sinds de oudheid zijn geschriften bekend over de manier waarop een extractie diende te worden uitgevoerd en welke hulpmiddelen er daarbij mogelijk waren. Door de tijd heen zijn er weliswaar verschillende soorten instrumenten gebruikt, maar sinds het midden van de negentiende eeuw, is de vorm extractietang nauwelijks meer veranderd.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 6 (mei-editie 2018) is mevrouw D. Gambon uit Rotterdam. Het juiste antwoord op de vraag welk lichaamsdeel in de geschiedenis voor het eerst werd verdoofd met behulp van cocaïne, was: oog. Dit antwoord is te vinden in het artikel ‘Serie: Tandheelkundig erfgoed. Cocaïne als anestheticum in de tandheelkunde’ van R. de Raat in de vrijdag verschenen juni-editie (pag. 311-312).

 • Tandheelkunde heeft altijd een bijzondere relatie gehad met anesthesie, niet in de laatste plaats omdat het een tandarts was die in 1844 de pijnstillende eigenschappen van lachgas opmerkte en het nut bij tandheelkundige behandelingen bewees door dit op zichzelf uit te proberen. Het verhaal van Horace Wells (1815-1848) heeft de geschiedenis veranderd (intermezzo 1). Lachgas werd in Nederland door tandartsen beperkt toegepast. Wetgeving verhinderde verdere toepassing in de tandheelkundige praktijk. In de Wet op de uitoefening van de tandheelkunde (1876) werd duidelijk gesteld dat het aanwenden van algemeen gevoelloos makende middelen door tandartsen was verboden. Uitkomst bood het in 1864 geïntroduceerde cocaïne als lokaal anestheticum. De stof cocaïne als mogelijk therapeutisch middel werd in dat jaar voor het eerst besproken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Kerbert, 1864). Eerder die eeuw isoleerde de Duitser Alfred Niemann de werkzame stof uit cocabladeren. Het zou echter nog ongeveer 20 jaar duren voordat de witte stof aandacht kreeg binnen de wereld van wetenschap.

 • Uitslag van de trekking van de jubileumprijsvraag 4 (maarteditie 2018)! De winnaar heeft het boek 'Atlas gebitsslijtage. Diagnose, behandeling en prognose ontvangen.

 • Weinig mensen zullen zich bewust zijn van de enorme complexiteit die schuil gaat achter het kauwen van voedsel. Vanuit historisch perspectief is nog niet zo lang bekend hoe de kaak tijdens het kauwproces beweegt en hoe deze zich verhoudt in relatie tot de rest van het kaakstelstel. In een poging om de beweging van de onderkaak te imiteren hield een groep tandartsen in de Verenigde Staten rond de vorige eeuwwisseling zich bezig met het bedenken van een apparaat, een articulator, dat deze kauwbeweging natuurgetrouw kon nabootsen. Dit werd een belangrijk hulpmiddel bij het vervaardigen van gebitsprothesen.

 • De winnaars van de jubileumprijsvraag in de decembereditie 2017 en de januari-editie 2018 zijn bekend! Dit zijn respectievelijk de heer P. de Haan en mevrouw M. Meiland. De goede antwoorden zijn...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria