Zoek in het NTvT archief

Er zijn 9 zoekresultaten gevonden.

 • Serie: Tandheelkundig erfgoed. Extractie-instrumenten uit het verleden

  R. de Raat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Als we de vele afbeeldingen van tandmeesters mogen geloven, dan was de extractie de meest uitgevoerde behandeling. Al sinds de oudheid zijn geschriften bekend over de manier waarop een extractie diende te worden uitgevoerd en welke hulpmiddelen er daarbij mogelijk waren. Door de tijd heen zijn er weliswaar verschillende soorten instrumenten gebruikt, maar sinds het midden van de negentiende eeuw, is de vorm extractietang nauwelijks meer veranderd.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 6 (mei-editie 2018) is mevrouw D. Gambon uit Rotterdam. Het juiste antwoord op de vraag welk lichaamsdeel in de geschiedenis voor het eerst werd verdoofd met behulp van cocaïne, was: oog. Dit antwoord is te vinden in het artikel ‘Serie: Tandheelkundig erfgoed. Cocaïne als anestheticum in de tandheelkunde’ van R. de Raat in de vrijdag verschenen juni-editie (pag. 311-312).

 • Tandheelkunde heeft altijd een bijzondere relatie gehad met anesthesie, niet in de laatste plaats omdat het een tandarts was die in 1844 de pijnstillende eigenschappen van lachgas opmerkte en het nut bij tandheelkundige behandelingen bewees door dit op zichzelf uit te proberen. Het verhaal van Horace Wells (1815-1848) heeft de geschiedenis veranderd (intermezzo 1). Lachgas werd in Nederland door tandartsen beperkt toegepast. Wetgeving verhinderde verdere toepassing in de tandheelkundige praktijk. In de Wet op de uitoefening van de tandheelkunde (1876) werd duidelijk gesteld dat het aanwenden van algemeen gevoelloos makende middelen door tandartsen was verboden. Uitkomst bood het in 1864 geïntroduceerde cocaïne als lokaal anestheticum. De stof cocaïne als mogelijk therapeutisch middel werd in dat jaar voor het eerst besproken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Kerbert, 1864). Eerder die eeuw isoleerde de Duitser Alfred Niemann de werkzame stof uit cocabladeren. Het zou echter nog ongeveer 20 jaar duren voordat de witte stof aandacht kreeg binnen de wereld van wetenschap.

 • Uitslag van de trekking van de jubileumprijsvraag 4 (maarteditie 2018)! De winnaar heeft het boek 'Atlas gebitsslijtage. Diagnose, behandeling en prognose ontvangen.

 • Weinig mensen zullen zich bewust zijn van de enorme complexiteit die schuil gaat achter het kauwen van voedsel. Vanuit historisch perspectief is nog niet zo lang bekend hoe de kaak tijdens het kauwproces beweegt en hoe deze zich verhoudt in relatie tot de rest van het kaakstelstel. In een poging om de beweging van de onderkaak te imiteren hield een groep tandartsen in de Verenigde Staten rond de vorige eeuwwisseling zich bezig met het bedenken van een apparaat, een articulator, dat deze kauwbeweging natuurgetrouw kon nabootsen. Dit werd een belangrijk hulpmiddel bij het vervaardigen van gebitsprothesen.

 • De winnaars van de jubileumprijsvraag in de decembereditie 2017 en de januari-editie 2018 zijn bekend! Dit zijn respectievelijk de heer P. de Haan en mevrouw M. Meiland. De goede antwoorden zijn...

 • Serie: Tandheelkundig erfgoed. Amalgaam: van weldaad naar verbod

  R. de Raat

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • De firma de Trey & Co schreef in 1924 dat amalgaam de grootste weldaad voor de conserverende tandheelkunde was. Nog geen 100 jaar later staat het vulmiddel op de nominatie verboden te worden. In de tussenliggende periode zijn er veel discussies en hooglopende ruzies geweest over risico’s v...

 • Als eerste vrouwelijke lector in de prothetische tandheelkunde aan het Tandheelkundig Instituut in Utrecht moest Jans Gretha Schuiringa (1887-1975) zich een plaats veroveren in een vakgebied dat sterk in ontwikkeling was. Het is onmiskenbaar dat zij een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het tandheel­kundig onderwijs en meer specifiek aan het vakgebied Tandheelkundige Chirurgische Prothetiek. Zeer toegewijd aan haar patiënten zette zij zich steeds in voor betere behandelingsmogelijkheden. Echter, haar strijdbare karakter leverde van tijd tot tijd veel weerstand op bij zowel haar collega’s, de curatoren van de medische faculteit en de studenten. Nadat in 1947 de tandheelkunde het ius promovendi had verkregen, voelde zij zich, nadat ze werd gepasseerd bij de benoemingen van de hoogleraren, niet erkend. Archiefonderzoek toont dat haar persoonlijkheid hierbij een grote rol heeft gespeeld.

 • Canon van de tandheelkunde

  W.G. Brands

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Media

 • Boek A.J.M. Plasschaert, M.A.J. Eijkman, W. Kalk, P. van der Stelt, R. de Raat (red.)Canon van de tandheelkundeHaarlem/Nieuwegein: dchg medische communicatie/NMT, 2014148 bl., geïll. € 32,50ISBN 978 94 90826 37 6     Zoals de redactie van deze canon al op de presentatie in...

Selecteer zoekcriteria