Zoek in het NTvT archief

Er zijn 15 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie E.O. Batbayar

  Enkh-Orchlon Batbayar onderzocht de mogelijkheden tot verbetering van de behandeling van mandibulafracturen. Bij 20-26% van alle patiënten treden postoperatieve complicaties na chirurgische interventie op. Meestal zijn die gerelateerd aan een matige fractuurrepositie, onjuiste fixatie, de ernst...

 • Promotie A.V.J. Rozeboom

  Voor de behandeling van een fractuur van de mandibulaire condylus kan gekozen worden voor een gesloten behandeling, hetgeen betekent een afwachtende of conservatieve behandeling met of zonder maxillomandibulaire fixatie, of voor een open behandeling die bestaat uit een open reductie met interne fixa...

 • Promotie N. Zeng

  31 januari 2017

  NTvT Actueel

 • Het onderzoek van Ni Zeng richtte zich op de haalbaarheid van het toepassen van biomateriaal met calciumfosfaat bij de reconstructie van bot- en schedeldefecten. In haar onderzoek gebruikte Zeng een polymere matrix van polytrimethyleen carbonaat (PTMC) en bedde daarin verschillende calciumfosfaten:...

 • Susan Visscher onderzocht een alternatieve behandelingsstrategie met polyurethaan schuim voor het sluiten van oroantrale communicaties ontstaan na het extraheren van maxillaire molaren. Met deze eenvoudige behandelstrategie zouden tandartsen-algemeen practici in staat zijn zelf een antrumperforatie...

 • Onder de loep! Ferdinand I. Broekema

  F.I. Broekema

  6 februari 2015

  NTvT Actueel

 • Ferdinand. I. Broekema was de afgelopen 4 jaar promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op 11 juni 2014 verdedigde hij zijn proefschrift getiteld ‘Polyurethane foam as a...

 • Onder de loep! N.B. van Bakelen

  N.B. van Bakelen

  9 januari 2015

  NTvT Actueel

 • Nico B. van Bakelen was de afgelopen 4 jaar promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Bij deze afdeling volgt hij momenteel de specialistenopleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Op 7 mei 2014 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Biodegradable versus titanium plates and screws in maxillofacial surgery’. Promotoren waren prof. dr. R.R.M. Bos en prof. dr. B. Stegenga. Copromotoren waren dr. J. Jansma en dr. G.J. Buijs. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Media - december 2014

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Media

 • Academisch proefschrift besproken door R.B. Kuitert, Amstelveen Permanente retentie Synopsis. Dit proefschrift wekt diep respect voor de enorme hoeveelheid werk die de promovenda met zeer grote zorgvuldigheid in betrekkelijk korte tijd heeft uitgevoerd op een terrein waar nog veel kennis braak ligt....

 • Verslechtert het kindergebit?

  G.J. Truin

  6 juni 2014

  NTvT juni 2014 Redactioneel

 • Regelmatig verschijnen krantenartikelen dat het weer slechter gaat met het kindergebit. In 2011 luidde mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg R.R.M. Bos de noodklok met de uitspraak: “Ik heb nog nooit zoveel verrotte peutergebitten gezien als nu” (AD, 20 mei 2011). Hij gaf aan regelma...

 • Titanium blijft gouden standaard voor fixeren kaakbot

  Nico van Bakelen concludeert aan de hand van zijn promotieonderzoek dat platen en schroeven van titanium op dit moment de ‘gouden standaard’ moeten blijven voor het fixeren van botfracturen in de kaak en bij osteotomieën, ook al moet het titanium vaak worden verwijderd met een tweede operatie....

 • Gemodificeerd polyurethaanschuim als lokaal hemostaticum na gebitsextracties

  M.H.A. Selten, F.I. Broekema, J. Zuidema, W. van Oeveren, R.R.M. Bos

  5 juli 2013

  NTvT juli en augustus 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Polyurethaanschuim zou, nadat grootschalig klinisch onderzoek de uitkomsten van dit onderzoek heeft bevestigd en heeft uitgewezen dat de stollingscapaciteit klinisch relevant is, een alternatief hemostaticum kunnen zijn voor hemostatica van dierlijke origine.

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria