Zoek in het NTvT archief

Er zijn 3 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie S. Delwel

  Suzanne Delwel onderzocht de aanwezigheid van mond- en aangezichtspijn bij ouderen met een milde cognitieve beperking (MCI) of dementie. Eerst ontwikkelde zij een observationele schaal, de zogenoemde Orofaciale Pijnschaal voor Non-Verbale Individuen (OPS-NVI), om bij mensen met een cognitieve beperk...

 • Classificatie van pijn in het orofaciale en craniofaciale gebied

  R.S.G.M. Perez

  7 oktober 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Thema

 • Pijn is een multidimensionaal subjectief verschijnsel dat niet buiten de context van een individu opererend in een specifieke omgeving begrepen kan worden. Hierdoor wordt het objectief gezien lastig aan leidende criteria voor classificatie te voldoen. Over het algemeen geldt dat beschikbare classificatiesystemen pijn in al haar complexiteit slechts ten dele kunnen vatten. Er bestaan verschillende algemene en specifieke classificatiesystemen. In 2017 wordt de International Classification of Diseases uitgebreid met aan chronische pijn gerelateerde classificatiemogelijkheden. Voor toepassing in Nederland is recentelijk door een commissie, die is ingesteld door de Dutch Pain Society, een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een definitie- en classificatiesysteem voor chronische pijn.

 • Pijnmeting bij orofaciale pijn

  R.S.G.M. Perez

  7 oktober 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Thema

 • Pijn is een complex neurofysiologisch verschijnsel dat invloed heeft op psyche en gedrag, en omgekeerd daar ook door wordt beïnvloed. Interindividuele verschillen in modulatie, interpretatie en expressie bemoeilijken de vergelijking van pijn tussen personen. Pijn is een subjectieve ervaring en kan op veel verschillende manieren door de patiënt worden geuit. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met beïnvloedende factoren vanuit het biopsychosociale perspectief: de interactie tussen somatische, psychologische en sociale factoren bepaalt de uiteindelijke pijnbeleving en het pijngedrag. Meting van pijn vereist daarom een multidimensionele benadering, waarin op verschillende niveaus van observatie de pijn en daarmee samenhangende problematiek in kaart wordt gebracht

Selecteer zoekcriteria