Zoek in het NTvT archief

Er zijn 7 zoekresultaten gevonden.

 • Naaldbreuk tijdens het geven van lokale anesthesie

  S.A. Zijderveld, L. Dubois

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Casuïstiek

 • Twee patiënten werden verwezen naar een mka-chirurg in verband met het optreden van naaldbreuk bij het geven van lokale anesthesie. Bij de eerste casus, een 67-jarige vrouw, betrof het een naaldbreuk na het geven van een mandibulaire blokanesthesie. De naald kon vrij eenvoudig onder lokale verdoving worden verwijderd. In de tweede casus ging het om een minder coöperatieve patiënt van 8 jaar, bij wie naaldbreuk optrad na infiltratieanesthesie in de omslagplooi van de maxilla met de zogenoemde QuickSleeper 5. De verwijzende tandarts had de beslissing genomen, na het geven van een intraosseuze anesthesie, om met dezelfde reeds gebruikte 9 mm lange naald een infiltratie anesthesie in de omslagplooi van de maxilla uit tevoeren, waarbij helaas de naald brak. Na exacte lokalisatiebepaling door middel van conebeamcomputertomografie werd het 9 mm kleine naaldje moeizaam gevonden en verwijderd onder algehele anesthesie.

 • De cyste van Stafne. Wel of geen cyste?

  S.A. Zijderveld, J.W.F.H. Frenken

  8 december 2017

  NTvT December 2017 Casuïstiek

 • Bij een 80-jarige man werd een radiolucente afwijking gezien op de panoramische röntgenopname van de mandibula rechts. De lokalisatie van de afwijking onder de canalis mandibularis en de aanvullende bevinding van vetweefsel of glandula submandibularis in de concaviteit, op het conebeamcomputertomogram zijn vrijwel bewijzend voor een cyste van Stafne.

 • Radiolucente en opake laesies op de panoramische röntgenopname; wel of geen cyste?

  S.A. Zijderveld, J.P.A. van den Bergh

  6 oktober 2017

  NTvT oktober 2017 Casuïstiek

 • In het kader van pijndiagnostiek werden bij toeval op een panoramische röntgenopname meerdere deels radiolucente en deels radio-opake laesies gezien in de mandibula en de maxilla. Op grond van het karakteristieke röntgenbeeld werd aangenomen dat het cemento-osseuze dysplasie betrof. In een vroeg stadium is onderscheid met parodontitis apicalis lastig. Een onjuiste diagnose zou kunnen leiden tot het onnodig uitvoeren van een endodontische behandeling.

 • Een solitaire, begrensde radiolucentie op de panoramische röntgenopname; wel of geen cyste?

  S.A. Zijderveld, C.T.M. Geraedts

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Casuïstiek

 • Een scherp begrensde radiolucentie op een panoramische röntgenopname worden vaak geduid als een cysteuze laesie. In sommige gevallen blijkt echter sprake te zijn van een andere aandoening, dan wel een anatomische variatie. In de voorliggende casus werden bij 2 gezonde patiënten 1 of meerdere scherp begrensde radiolucenties in de zijdelingse delen van de mandibula gezien. Na exploratie werd in beide gevallen een lege holte aangetroffen zonder epitheliale bekleding dat pathognomonisch is voor een simpele beencyste. Multipel voorkomen is ongewoon.

 • Hematoom in de mondbodem na een implantaatbehandeling

  J.W.F.H. Frenken, S.A. Zijderveld, J.P.A. van den Bergh, F.W. Huisman, M.S. Cune

  11 mei 2010

  NTvT januari 2010 Casuïstiek

 • Bij een patiënt ontstond een ernstige bloeding in de mondbodem ten gevolge van het plaatsen van 2 implantaten in de interforaminale regio van de edentate mandibula. De hierdoor ontstane zwelling van de mondbodem veroorzaakte een levensbedreigende luchtwegobstructie. De patiënt werd met spo...

 • De sinusbodemelevatie

  C.M. ten Bruggenkate, E.A.J.M. Schulten, S.A. Zijderveld

  1 december 2008

  NTvT Peri-implantologische problematiek Thema

 • Een geringe verticale botdimensie in de bovenkaak vormt een beperking voor het plaatsen van implantaten. De sinusbodemelevatie is een behandeling waarbij het verticale botvolume toeneemt, zodat orale implantaten kunnen worden geplaatst. Het principe van deze chirurgische techniek is het prepareren v...

 • Mediastinitis en cervicale fasciitis necroticans na extractie van 2 molaren

  S.A. Zijderveld, H.A. van Swieten, J.W.F.H. Frenken, A. Yilmaz

  1 juni 2007

  NTvT juni 2007 Casuïstiek

 • Een 38-jarige man ontwikkelde kort na de chirurgische verwijdering van de gebitselementen 36 en 37 slikklachten, koorts en trismus, resulterend in een abces van de parafaryngeale loge. Ondanks systemische toediening van een antibioticum en drainage van het abces vond uitbreiding van het abces plaats...

Selecteer zoekcriteria