Zoek in het NTvT archief

Er zijn 11 zoekresultaten gevonden.

 • Herkenning van wekedelenopaciteiten op een panoramische röntgenopname: heterotopische ossificaties en corpora aliena

  E.H. van der Meij, W.E.R. Berkhout, G.C.H. Sanderink, J.G.A.M. de Visscher

  3 mei 2019

  NTvT mei 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van heterotopische ossificaties en corpora aliena en hoe deze op een panoramische röntgenopname herkend kunnen worden. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de noodzaak tot eventuele aanvullende beeldvorming en de indicaties voor een mogelijke behandeling.

 • Herkenning van wekedelen–opaciteiten op een panoramische röntgenopname: idiopathische calcificaties

  E.H. van der Meij, W.E.R. Berkhout, G.C.H. Sanderink, J.G.A.M. de Visscher

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van idiopathische calcificaties en hoe deze op een panoramische röntgenopname kunnen worden herkend. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de noodzaak tot eventuele aanvullende beeldvorming en de indicaties voor een mogelijke behandeling. Bij idiopathische calcificaties slaan calciumzouten neer in gezond weefsel zonder dat daarbij een oorzaak kan worden angewezen. Calcium- en fosfaatspiegels in het bloed zijn hierbij normaal.

 • Herkenning van wekedelenopaciteiten op een panoramische röntgenopname: dystrofische calcificaties

  E.H. van der Meij, W.E.R. Berkhout, G.C.H. Sanderink, J.G.A.M. de Visscher

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Regelmatig worden op een panoramische röntgenopname opake structuren gezien die niet in het bot maar in de weke delen zijn gelegen. De differentiële diagnose van dergelijke opaciteiten is divers en bevat vaak voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. Vanwege de diversiteit is het klinisch duiden van een wekedelenopaciteit vaak lastig. Er wordt onderscheid gemaakt in heterotopische calcificaties, heterotopische ossificaties en corpora aliena. Heterotopische calcificaties worden onderverdeeld in 3 groepen, te weten dystrofische, idiopathische en metastatische calcificaties. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de radiologische en klinische kenmerken van dystrofische calcificaties en hoe deze op een panoramische röntgenopname kunnen worden herkend. Bij dystrofische calcificaties slaan calciumzouten neer in chronisch ontstoken of necrotisch weefsel.

 • Onder de loep! M. Bozia

  M. Bozia

  7 september 2018

  NTvT Actueel

 • Meryam Bozia studeerde tandheelkunde en gezondheidsrecht en werkt sinds 2017 als promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de afdeling Orale Radiologie. Promotor van haar onderzoek is prof. dr. F. van der Weijden en dr. W.E.R. Berkhout en dr. D.E. Slot begeleiden het onderzoek als copromotoren. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Congresnieuws

  Op 3 maart 2017 werd de Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie (NVDMFR) officieel opgericht tijdens een wetenschappelijke symposium in Amsterdam.  Dr. W.E.R. Berkhout  (hoofd Orale Radiologie, ACTA) opende het symposium. “Tandheelkundige radiologie is”, zo s...

 • Dosisreductie voor röntgenschedelprofielopnamen

  Promovendus Reinier C. Hoogeveen onderzocht of met 2 hulpmiddelen tijdens het maken van röntgenschedelprofielopnamen voor een orthodontische behandeling de stralingsdosis voor de doorgaans jonge patiënten kan worden beperkt. Hoewel de stralingsdosis laag is, worden veel van deze opnamen ge...

 • Scholing in de tandheelkundige radiologie

  W.J.M. van der Sanden, C.M. Kreulen, W.E.R. Berkhout

  8 april 2016

  NTvT Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde Thema

 • Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Vanwege het potentieel schadelijke karakter van ioniserende straling wordt het klinisch gebruik van de röntgenopname ingekaderd door klinische richtlijnen en wettelijke regelgeving. Studenten krijgen een intensieve theoretische en praktische training in praktische en theoretische radiologie, met als doel het verkrijgen van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten’. Aanbevolen wordt uitbreiding van het onderwijs met de vereiste kennisgebieden ter verkrijging van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor het gebruik van CBCT-toestellen door tandartsen’. Tandartsen-algemeen practici worden geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving, op alle vlakken van de praktijkvoering. Een van de grootste wettelijke veranderingen op het gebied van de tandheelkundige radiologie is het in werking treden van het ‘Besluit stralingsbescherming’ in 2014. Een grote groep tandartsen wordt daarnaast geconfronteerd met de overgang van conventionele naar digitale röntgenbeelden, met alle uitdagingen en veranderingen in de dagelijkse praktijk van dien.

 • Het ALARA-principe. Achtergronden en toepassing in de praktijk

  W.E.R. Berkhout

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Thema

 • Optimalisatie van de stralingsbescherming heeft een geschiedenisdie begint vlak na de ontdekking van röntgenstraling. Met het toenemen van de kennis over stralingseffecten op de mens is het begrip steeds verder verfijnd en sinds 1973 wordt het optimali­seren van de stralingsdosis aangeduid...

 • Personalia

  Met ingang van 28 mei 2013 is dr. W.E.R. Berkhout benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV. Tegelijkertijd werd hij benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de aan de NTvT BV gelieerde Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, die ond...

 • Digitale röntgenologie: minder straling? - Passieve ultrasone irrigatie van het wortelkanaal. W.E.R. Berkhout: Implementation of digital dental radiography: user aspects, radiation dose and diagnostics effects. L.W.M. van der Sluis: Passive ultrasonic irrigation of the root canal....

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria