Zoek in het NTvT archief

Er zijn 62 zoekresultaten gevonden.

 • Gebruik van wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen door tandheelkundestudenten in Nederland

  P. Panahi Moghaddam, W.G. Brands, H.S. Brand

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In welke mate raadplegen tandheelkundestudenten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen? In onderhavig onderzoek werd dit geïnventariseerd door middel van een digitale vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 333 tandheelkundestudenten (respons 20%) deelgenomen, waarvan 69% ervaring had met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Van de studenten was 65% geabonneerd op een tandheelkundig tijdschrift. Van de Nederlandstalige tijdschriften werden het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en het Nederlands Tandartsenblad frequent door studenten geraadpleegd. Internationale publicaties werden vooral door masterstudenten geraadpleegd, zij het minder frequent dan Nederlandse publicaties. Uit het onderzoek bleek dat 77% van de studenten het belangrijk vindt dat aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden tijdens de studie. Het lijkt dan ook aan te raden vroeg in het tandheelkundig curriculum aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardig­heden, zodat tandheelkundestudenten leren adequaat publicaties te selecteren en te interpreteren.

 • Medicamenten en mondzorg 3. Vergoeding en bevoegdheid tot voorschrijven

  A. Vissink, C. de Baat, F.K.L. Spijkervet, W.G. Brands

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en de Wetenschappelijke Adviesraad van dit instituut beslist de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een medicament wel of niet wordt opgenomen in het basispakket van de verplichte zorgverzekering. Bij deze beoordeling ligt de nadruk op de therapeutische waarde ten opzicht van de in Nederland geldende standaardbehandeling, de budgetimpact en de kosteneffectiviteit. Bij aandoeningen die niet of onvoldoende reageren op een standaardbehandeling loopt men echter tegen de grenzen van dit systeem aan en wordt een noodzakelijke behandeling in voorkomende gevallen niet vergoed. Met betrekking tot het voorschrijven van medicatie hebben tandartsen receptuurbevoegdheid zolang zij in het BIG-register staan ingeschreven; daarentegen hebben mondhygiënisten geen receptuurbevoegdheid en moeten zich beperken tot het hooguit adviseren van vrij verkrijgbare medicamenten. Bij het voorschrijven moeten tandartsen zich uiteraard beperken tot die medicamenten waarvan zij de werking overzien en waarmee zij voldoende ervaring hebben opgebouwd. Mocht een tandarts vinden dat het medicament dat hij wil voorschrijven zijn kennis te boven gaat, dan kan het beste met een mond-, kaak- en aangezichtschirurg, huisarts of medisch specialist worden overlegd of dit medicament kan worden voorgeschreven en zo ja, door wie.

 • Essentiële zaken voor de preventieassistent

  W.G. Brands, H. Rodijk-Van Hunen

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Media

 • Boek

  D.M. Voet Essentials voor de preventie­assistent. De basis bij het dagelijks handelen Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016 214 bl. € 39,90ISBN 978 90 368 0954 2 In 11 hoofdstukken plus een bijlage geeft de auteur van dit boek een overzicht van de meest essentiële zaken die een prev...

 • Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) moeten calamiteiten door instellingen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Natuurlijk is het belangrijk dat zorgaanbieders kunnen leren van fouten van hun collega’s, herstel, van hun concurrenten. Maar waarom moeten calamiteiten dan openbaar worden gemaakt? Onderlinge uitwisseling onder auspiciën van de IGZ kan toch ook?

 • Congresverslag

  Op 10 juni 2016 verzorgde de Van Hoytema Stichting een congres met als thema ‘Team zorg(t) voor het  parodontium’. Het congres was groots aangepakt met 2 parallelprogramma’s, een voor tandartsen en mondhygiënisten en een voor assistenten. Dit verslag betreft het eerste pr...

 • Bij de vraag of een bepaalde behandeling is geïndiceerd moeten tandartsen zich afvragen in hoeverre de behandeling past binnen een zorgdoel. Is dit niet het geval, dan wordt de indicatie doorgaans afgewezen omdat deze in strijd is met de professionele standaard. Op tandartsen die een dergelijke indicatie toch overwegen, rust de plicht de patiënt niet alleen op algemene risico’s van een bepaalde behandeling te wijzen, maar ook op de extra risico’s in verband met de risicovolle indicatie.

 • Congresverslag

  Op 15 en 16 april vierde de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) haar 8oste kroonjaar met een lustrumcongres in Hoorn. Om een indruk van het gebodene te krijgen, wordt van het hoofdprogramma op 15 april hier verslag gedaan. Het openingswoord van de voorzitter van de NVvP, Monique Danse...

 • Nieuw in 2016

  W.G. Brands

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Redactioneel

 • Een van de grote veranderingen in 2016 gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) worden. Uitdrukkelijk wordt in de wet vermeld dat de cliëntenrechten geëerbiedigd moeten worden. Bovendien moet zorg zo afgestemd zijn dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zorgverleners bijdragen aan goede zorg. De WKKGZ noemt nog een aspect van kwalitatief goede zorg: het eerbiedigen van de professionele standaard. Dit houdt volgens de wet onder meer in dat men zich houdt aan de standaarden die opgenomen zijn in het register van Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit alles betekent dat er in 2016 van verschillende partijen het nodigde gevraagd zal worden.

 • Toedeling van taken en verantwoordelijkheden in de mondzorg: kernbegrippen

  W.G. Brands, J.L.M. van den Heuvel

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Visie

 • Steeds vaker wordt mondzorg binnen een team of een netwerk geleverd. Leden van een dergelijk netwerk blijken vaak onzeker over de regels die gelden voor de verdeling van taken. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg waarin deze verdeling is geregeld, gebruikt heel specifieke termen. Duidelijkheid over deze termen is een voorwaarde om in een latere bijdrage te kunnen reflecteren op het operationaliseren van de voorwaarden die gelden voor werken in een team of een netwerk.

 • Boek

  I. Leistikow. Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorgLeusden: Diagnosis Uitgevers, 2014 136 bl. € 20,00 ISBN 978 94 91969 01 0     Aan de hand van casus worden in dit boek verschillende aspecten van calamiteiten besproken. In de inleiding pleit de auteur ervoor om b...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria