Zoek in het NTvT archief

Er zijn 4 zoekresultaten gevonden.

 • De relatie tussen parodontitis, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten is complex en kan voorgesteld worden als een Bermudadriehoek. Zo is een relatie tussen parodontitis en een verminderde conditie van het vaatstelsel en een verhoogde totale ontstekingsgraad in het lichaam aangetoond. Ook hebben patiënten met ernstige parodontitis hogere bloedwaarden van geglycosyleerd hemoglobine. Dat betekent dat ernstige parodontitis een vroege aanwijzing kan zijn van diabetes mellitus. Een parodontale behandeling zorgt in het algemeen voor een verbeterde bloedsuikerregulatie bij diabetespatiënten, een betere conditie van het vaatstelsel en een verlaging van de totale ontstekingsgraad. Factoren als erfelijkheid, levensstijl en de aanwezigheid van andere chronische ziektebeelden dragen echter bij aan de complexiteit van de relatie. Voor de behandeling van ernstige parodontitis wordt daarom interdisciplinaire samenwerking tussen tandartsen, huisartsen en internisten aangeraden.

 • Parodontologie Sinds de introductie van autotransplantie van gebitselementen in de achttiende eeuw is er veel onderzoek gedaan naar de toepassingsgebieden van deze techniek om ontbrekende gebitselementen te vervangen. Ten opzichte van een implantaat met onbeweeglijke osseo-integratie vanwege ontbre...

 • Behandeling van parodontitis bij diabetes mellitus heeft altijd zin!

  B.G. Loos, W.J. Teeuw, V.E.A. Gerdes, F. Abbas

  5 september 2014

  NTvT september 2014 Visie

 • Wij hopen met het commentaar op het redactioneel van collega De Visscher duidelijk aan te geven dat parodontale behandeling na een diagnose van parodontitis te allen tijde behoort te worden uitgevoerd, ongeacht of de patiënt diabetes melllitus heeft of niet.

 • Parodontitis en levenskwaliteit

  W.J. Teeuw, A.V. Abhilakh Missier, M. Hartman, M. Ton, A.A. Schuller, G.H.W. Verrips, B.G. Loos

  1 april 2011

  NTvT Mondgezondheid en levenskwaliteit Thema

 • Om inzicht te krijgen in de mate waarin parodontitis is gerelateerd aan levenskwaliteit, is in een onderzoek onder 85 patiënten met matige of ernstige parodontitis gevraagd de Oral Health Impact Profile-NL49 in te vullen. De scores van deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 85...

Selecteer zoekcriteria