Zoek in het NTvT archief

Er zijn 17 zoekresultaten gevonden.

 • Het onderwijs op het gebied van kwaliteit en veiligheid van mondzorg behoeft nog verdere ontwikkeling, zowel voor studenten als docenten. Op basis van de huidige ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen binnen de mondzorg in Nederland wordt een voorstel beschreven hoe dit als leerlijn ‘kwaliteit van mondzorg’ in de opleidingen tandheelkunde geïmplementeerd kan worden. Binnen de klinische onderwijspraktijk en de wetenschappelijke scholing dienen studenten vertrouwd te raken met het ontwikkelen, beoordelen en toepassen van praktijkrichtlijnen. Enkele voorstellen voor inbedding van de leerlijn in de opleiding worden gegeven. Om de leerlijn verder vorm te geven is nauwe samenwerking tussen de expertisegebieden van de opleidingen tandheelkunde en het Kennisinstituut Mondzorg gewenst.

 • Therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandartsen in Nederland

  B.A.F.M. van Dam, J.J.M. Bruers, W.J.M. van der Sanden

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Eind 2015 onderzocht de KNMT de indicatie voor het therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandarts-algemeen practici in Nederland en factoren die daarbij een rol spelen. Van de 1.087 benaderde tandartsen vulden er 367 (34%) de webenquête in. Zij schreven in de 4 aan het onderzoek voorgaande weken aan gemiddeld 1,3% van hun patiënten een antibioticum voor. Een vijfde (20%) had moeite met de afweging of een ontstekingsremmer is geïndiceerd en/of met de keuze tussen antibioticum of NSAID. Gevraagd om medicatiebeslissingen (al of geen antibioticum geïndiceerd) bij 11 vignetten (fictieve casussen) beoordeelde 11% van de respondenten elk daarvan juist. Bij 39% was sprake van onderbehandeling, bij 24% overbehandeling en bij 26% van zowel overals onderbehandeling. Buitenslands gediplomeerde respondenten waren oververtegenwoordigd in de laatste 2 categorieën. Ruim de helft (55%) van de deelnemers bleek behoefte te hebben aan een richtlijn voor het voorschrijven van antibioticum bij tandheelkundige behandelingen en 28% (ook) aan bij- en nascholing op dit gebied.

 • Scholing in de tandheelkundige radiologie

  W.J.M. van der Sanden, C.M. Kreulen, W.E.R. Berkhout

  8 april 2016

  NTvT Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde Thema

 • Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Vanwege het potentieel schadelijke karakter van ioniserende straling wordt het klinisch gebruik van de röntgenopname ingekaderd door klinische richtlijnen en wettelijke regelgeving. Studenten krijgen een intensieve theoretische en praktische training in praktische en theoretische radiologie, met als doel het verkrijgen van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten’. Aanbevolen wordt uitbreiding van het onderwijs met de vereiste kennisgebieden ter verkrijging van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor het gebruik van CBCT-toestellen door tandartsen’. Tandartsen-algemeen practici worden geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving, op alle vlakken van de praktijkvoering. Een van de grootste wettelijke veranderingen op het gebied van de tandheelkundige radiologie is het in werking treden van het ‘Besluit stralingsbescherming’ in 2014. Een grote groep tandartsen wordt daarnaast geconfronteerd met de overgang van conventionele naar digitale röntgenbeelden, met alle uitdagingen en veranderingen in de dagelijkse praktijk van dien.

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 6. Praktijkrichtlijnen in de opleiding tot tandarts

  W.J.M. van der Sanden, R. Gorter, J. Tams

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Naar aanleiding van de initiatieven rond het Kennisinstituut Mondzorg neemt het belang van goede scholing op het gebied van richtlijnen toe. Immers, toekomstige tandartsen zullen worden geconfronteerd met richtlijnproducten en moeten dan de competentie bezitten om deze te kunnen integreren in de dag...

 • De invloed van kwetsbaarheid op mondzorggedrag en tandartsbezoek van ouderen

  D. Niesten, W.J.M. van der Sanden, A.E. Gerritsen

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop tandartsbezoek en mondverzorging wordt beïnvloed door de mate van kwetsbaarheid en verschillende kwetsbaarheidfactoren werden 51 kwetsbare ouderen geïnterviewd. Aanvullende informatie werd verzameld over leeftijd, geslacht, woonsituatie, aanwe...

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 4. Toepassing vergt een implementatiestrategie

  J.C.C. Braspenning, T.G.P.H. Mettes, W.J.M. van der Sanden, M.J.P. Wensing

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Het toepassen van een klinische richtlijn behoeft ondersteuning in de praktijk. Het systematisch implementeren van evidencebased richtlijnen in de mondzorgpraktijk is echter geen gemeengoed. Het Kennisinstituut Mondzorg biedt de mogelijkheid om bij het opzetten van een richtlijn al rekening te houde...

 • Media - oktober 2014

  3 oktober 2014

  NTvT oktober 2014 Media

 • Boek besproken door C. van Loveren, Utrecht Harde tandweefsels Synopsis. In deze Engelse uitgave beschrijft Albert Schuurs in detail alle vormen van pathologie van de harde tandweefsels. Het verdient bewondering hoe de auteur daarin thuis is en de essentie ervan kan overbrengen op een begrijpelijke...

 • Hiv-infectie opsporen met eenvoudig mondonderzoek

  Op basis van haar promotieonderzoek concludeert Lucina Koyio dat het in lagenlonenlanden belangrijk is lokale gezondheidswerkers te trainen in het doen van een eenvoudige mondcontrole om vroegtijdig hiv-infectie op te sporen. Op deze manier kunnen beperkt beschikbare hiv-testen doelmatiger worden in...

 • Personalia

  Op woensdag 19 december 2012 promoveerde Abeer Farag aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek naar de preventie en behandeling van cariës in Caïro in Egypte. Het proefschrift had als titel ‘Atraumatic restorative treatment and oral health in upper Egypt’. Haar promotor was prof....

 • Nieuws - Trends

  8 oktober 2012

  NTvT oktober 2012 Actueel

 • Slechte prognose bij oogperforaties. Onbeslist: alternatieve behandelmethoden voor osteoartritis. Sociaal-demografische factoren van parodontitis. Verminderde kauwactiviteit tijdens mondademhaling. Medisch: Driftbuien en wangedrag in de operatiekamer. Tandheelkundig: BIG-registratie zichtbaar op pra...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria