Bevoegd, maar ook bekwaam?

Open PDF (56.72 KB)

Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door W. Kalk bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Orale Functieleer aan de Rijksuniversiteit Groningen op 2 november 1999.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.