Onderzoekt alles, behoudt het goede

Open PDF (62.71 KB)

Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door M.C.D.N.J.M. Huysmans bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Conserverende Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen op 2 november 1999.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2000 ; 107: 019-19
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd