Stikangst: symptomatologie, diagnostiek en behandeling

View the english summary Open PDF (82.44 KB)

Extreme stikangst (i.c. stikfobie) wordt gekenmerkt door vrees voor en vermijding van objecten of situaties die tot stikken kunnen leiden, zoals het tot zich nemen van voedsel of pillen. Maar ook tijdens de tandheelkundige behandeling kunnen zich situaties voordoen waarbij een patiënt het gevoel krijgt te zullen stikken (bijv. het in de mond hebben van röntgenfoto´s of het maken van gebitsafdrukken), hetgeen aanleiding geeft tot angst- en paniekreacties. Stikfobie ontstaat meestal na een gebeurtenis waarbij de persoon zich ernstig heeft verslikt. Dit artikel geeft een kort overzicht van de relevante psychiatrische en medische differentiële diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van patiënten met stikangst.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.