Corticotomie van de bovenkaak: een andere benadering*

Open PDF (53.30 KB)

In het artikel van Booy, Dorenbos en Tuinzing in het meinummer (Ned Tijdschr Tandheelkd 2000; 107: 213- 214) wordt ingegaan op een casus waarbij bij een 31- jarige jongeman een orthodontische expansie wordt uitgevoerd na het aanbrengen van botsneden aan de buitenzijde van de bovenkaak en in het gehemelte lateraal van het neusseptum.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2000 ; 107: 417-418
rubriek
Visie
Gerelateerd