Informatie- en communicatietechnologie in de zorgsector

View the english summary Open PDF (114.93 KB)
Het ICT Platform Zorg (IPZorg) is ontstaan uit een overeenkomst tussen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgsector. Zij vervult een coördinerende en stimulerende rol in het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de zorg. Aan het bestuurlijk platform neemt een groot aantal partijen uit de zorgsector deel om gezamenlijke afspraken te maken over de wijze waarop die ICT-toepassingen kunnen worden uitgevoerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2000 ; 107: 485-485
rubriek
Media
Bronnen
  • NICTIZ - Nationaal Informatie- en Com.Tech. Instituut Zorg Meer informatie
Gerelateerd