Commentaar op ‘Vergelijking tussen behandelingsvormen bij myogene temporomandibulaire dysfunctie’

Open PDF (43.76 KB)
Aangezien er in het veld tegenstrijdige meningen bestaan over de rol van occlusie als etiologische factor in myogene TMD-klachten en over het nut van inslijptheorie, werd een deskundige op dit gebied, prof. dr. J.A. de Boever, gevraagd commentaar te geven op het onderzoek van Van der Glas et al. Tevens het weerwoord van de auteurs.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.