Mogelijke gevolgen door beroepsmatig contact met kwik

De mannelijke fertiliteit

View the english summary Open PDF (78.41 KB)

Er zijn de afgelopen decennia aanwijzingen voor een toegenomen incidentie van cryptorchisme en hypospadie bij pasgeboren jongens en een toename van testiscarcinoom bij volwassen mannen. Bovendien zou er de sprake zijn van achteruitgang van spermakwaliteit. Een mogelijke verklaring hiervoor is de blootstelling aan hormoonontregelaars in utero en op volwassen leeftijd. Blootstelling aan kwik kan leiden tot stapeling in de hypofyse en de testes, hetgeen uiteindelijk een storing in de zaadproductie kan veroorzaken. Het bewijs hiervoor moet echter nog worden geleverd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.