Pseudo-oestrogenen in tandheelkundige composieten en sealants?

Hormoonontregelaars

View the english summary Open PDF (102.18 KB)

Een aantal verontreinigende stoffen in het milieu beïnvloedt de hormoonhuishouding. Via een oestrogene werking kunnen bijvoorbeeld mannetjesdieren vervrouwelijken en minder vruchtbaar worden. In composieten en sealants die op bis-GMA gebaseerd zijn, is als verontreiniging het als oestrogeen werkende bisfenol-A aanwezig en het vermoedelijk eveneens oestrogene bis-DMA, waaruit bovendien in speeksel door hydrolyse bisfenol-A ontstaat. Daarom is theoretisch onder extreme omstandigheden een zwak oestrogeen effect van sealants en wellicht ook van composieten mogelijk. De hoeveelheid van deze waarschijnlijk niet zeer potente hormoonontregelaars is echter gering, zodat het risico ervan miniem moet worden geacht, maar het onderzoek is nog onvolledig. Langetermijneffecten van bis-GMA-producten door hydrolyse en slijtage, door herhaalde toepassing en door synergisme met pseudo-oestrogenen uit andere bronnen vragen nadere bestudering om de grootst mogelijke zekerheid over de veiligheid van bis-GMA-producten te verkrijgen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.