Computers in de tandheelkundige opleiding en praktijk

View the english summary Open PDF (48.61 KB)

Het congres Comp-Ed-Dent 2, over het gebruik van computers in de tandheelkundige opleiding en praktijk, gaf een overzicht van de huidige mogelijkheden. Hoewel het geen een compleet beeld gaf, kon hieruit toch een idee worden verkregen welke richting(en) deze digitale toepassingen zullen opgaan. Ondersteuning van het onderwijs (COO) lijkt zich het snelst te ontwikkelen en vormt de hoofdmoot van alle genoemde digitale toepassinge. Toepassingen voor de dagelijkse praktijk, met uitzondering van de administratie- en communicatiesystemen, blijven achter en komen maar moeizaam van de grond. In deze bijdrage wordt aan de hand van dit congres een summier overzicht gegeven. Wie zelf het scala aan mogelijkheden dat dit congres belichtte wil zien, kan de samenvattingen bekijken via de X-link.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.