Cholera 1

View the english summary Open PDF (58.21 KB)

Cholera is een gevreesde gastro-intestinale infectieziekte. Zij wordt veroorzaakt door de Vibrio cholerae, een bacterie die een toxine produceert dat de darmfunctie ontregelt. Het resulterende grote vocht- en mineralenverlies kan tot de dood leiden. Momenteel treedt de ziekte vooral op in derdewereldlanden met slechte sanitaire voorzieningen. Toen zulke slechte omstandigheden nog normaal waren in Europa heeft de cholera ook hier huisgehouden, vanaf haar introductie in het begin van de negentiende eeuw. Deze aflevering meldt vooral de geschiedenis van de cholera en haar invloed op de (infectieziekten)epidemiologie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.