Syndromen 19. Het foetaal alcoholsyndroom

View the english summary Open PDF (141.93 KB)

Het foetaal alcoholsyndroom is een relatief vaak voorkomend syndroom dat wordt gekenmerkt door een vertraagde groei, een kenmerkend uiterlijk (onder andere te kleine oogspleten, korte opgewipte neus, brede vlakke neusbrug, onderontwikkeld middengezicht, dunne bovenlip, zeer ondiep tot afwezig philtrum) en mentale retardatie. Als een gevolg van de gestoorde gelaatsgroei, kan zich een dentale anomalie ontwikkelen. De mentale retardatie maakt tandheelkundige behandeling vaak moeizaam.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.