De mythe van de optimale kracht

View the english summary Open PDF (228.90 KB)

Orthodontische tandverplaatsing verloopt altijd volgens een bepaald stramien. Er zijn vier fases te onderscheiden. Tijdens de laatste, lineaire fase migreert de tand door het bot. Het ligt voor de hand te denken dat de migratiesnelheid dan gerelateerd is aan de grootte van de kracht of de druk die in het parodontale ligament wordt opgebouwd. Over de grootte van de optimale druk is geen consensus.Adviezen in de literatuur lopen uiteen van 2 tot 30 KPa. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat er een grote krachtenreeks is waarbinnen de krachtgrootte niet uitmaakt. De dosisresponsrelatie blijkt alleen geldig voor veel lagere krachten dan die normaal in de praktijk worden gebruikt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.