Kwaliteitsmanagement in de orthodontie

View the english summary Open PDF (256.67 KB)

Voor de overheid zijn zorg op maat, doelmatigheid, doelgerichtheid en patiëntgerichtheid de sleutelwoorden. Zonder een structurele feedback van de patiënten, de gebruikers van de zorg, en de verzekeraars, de indirecte financiers van de zorg, is de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem niet mogelijk. Daarom wordt van overheidszijde in Nederland aangedrongen op afstemming van het kwaliteitsbeleid tussen de drie partijen: zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten. Drie verschillende aspecten van kwaliteit verdienen aandacht: de professionele, de relationele en de organisatorische kwaliteit. Het streven is dat iedere patiënt tijdens een orthodontische behandeling kan rekenen op een respectvolle bejegening en op een behandeling waarin het ongemak tot een minimum wordt beperkt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.