Orthodontische behandeling van volwassenen

View the english summary Open PDF (352.70 KB)

Het aantal volwassenen dat om orthodontische behandeling vraagt, is sterk toegenomen en de gemiddelde leeftijd waarop wordt behandeld stijgt gestaag, al is drie vierde nog altijd jonger dan 27 jaar. Bij volwassenen kunnen de skelettale verhoudingen weinig meer veranderen, waardoor in geval van afwijkingen in de skelettale opbouw moet worden gekozen voor een orthodontisch-chirurgische behandeling (dit is bij 18% van de volwassenen het geval) of voor een compromis met alleen orthodontie, eventueel in combinatie met andere disciplines. Er bestaat een groot verschil van opvatting over de snelheid en de moeilijkheid van tandverplaatsing bij volwassenen, over de risico’s die aan de behandeling verbonden zijn en over de stabiliteit van het resultaat. Veel volwassenen vertonen een of meer problemen in hun gebit die de orthodontische behandeling beïnvloeden. Ongeveer 60% van de orthodontische behandelingen bij volwassenen vereist een multidisciplinaire aanpak. De ontwikkeling van de implantologie en van de botregeneratie- en bottransplantatietechnieken hebben ertoe geleid dat er ook in die richting meer gecombineerde behandelingen worden uitgevoerd. De risico’s van dergelijke complexe behandelingen zijn in het algemeen groter dan die van monodisciplinaire behandelingen. Een zorgvuldige planning en een goede communicatie tussen alle behandelaars is een eerste vereiste. Verder moet het behandelingsplan met alle voor- en nadelen uitgebreid aan de patiënt uiteengezet worden (risico’s).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.