Permanente retentie: ja of nee?

View the english summary Open PDF (144.34 KB)

De (in)stabiliteit van orthodontische behandelingen is een dagelijks probleem in de orthodontie. Dit impliceert dat retentie - in welke vorm dan ook - eveneens een actueel orthodontisch onderwerp blijft. Het schaarse valide wetenschappelijk onderzoek stemt echter wat het aspect van stabiliteit en retentie betreft, niet erg optimistisch.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.