Cholera 2

View the english summary Open PDF (48.35 KB)

Een aanval van cholera is het resultaat van een zeer complexe interactie tussen gastheer en Vibrio cholerae, die een reeks van wapens tot zijn beschikking heeft, waaronder het choleratoxine. De ziekte kan in korte tijd dood door shock tot gevolg hebben. De therapie is verbluffend eenvoudig: aanvulling van verloren vocht plus een aantal positieve en negatieve ionen is in de meeste gevallen voldoende. De preventie ligt grotendeels in een goed doordacht systeem van waterwinning en –aanvoer, en afvoer van rioolwater. Daarnaast zou een doeltreffend vaccin van belang zijn. Hier wordt aan gewerkt want de huidige vaccins zijn onbevredigend; ze genereren onvoldoende immuniteit op het niveau van het dunnedarmslijmvlies.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.