Syndromen 20. Tubereuze sclerosecomplex

View the english summary Open PDF (432.05 KB)

Tubereuze sclerose is een autosomaal dominant overervende, neurocutane ziekte met vaak ernstige verschijnselen, zoals epilepsie, mentale retardatie, cardiale rabdomyomen, renale angiomyolipomen en astrocytomen. Door de zeer variabele klachten en symptomen is tubereuze sclerose soms moeilijk te diagnosticeren. De tandarts speelt, gezien de relatief specifieke combinatie van orale en faciale verschijnselen, een rol bij de (vroegtijdige) herkenning van dit syndroom.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.