Adhesieve technieken bij de behandeling van tandslijtage door bruxisme

View the english summary Open PDF (349.38 KB)

Slijtage ten gevolge van bruxisme beperkt zich niet alleen tot de tandvlakken die direct door occlusie en articulatie worden belast. Door vervorming van het belaste gebitselement kunnen cervicaal wigvormige defecten, ook wel abfracties genoemd, ontstaan. Bij de behandeling van door bruxisme ontstane slijtage kunnen directe composietrestauraties een belangrijke rol spelen. Met composiet kan blootliggend dentine worden afgedekt en de front- en hoektandgeleiding worden hersteld. In combinatie met een opbeetplaat wordt de dentitie tegen verdere slijtage beschermd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.