Bruxisme en temporomandibulaire stoornissen

Open PDF (52.18 KB)

Algemeen wordt aangenomen dat bruxisme een belangrijke predisponerende en vaak ook initiërende factor is bij temporomandibulaire pijn en bewegingsstoornissen. Deze aanname wordt ondersteund door het frequenter voorkomen van bruxisme bij patiënten met temporomandibulaire pijn en bewegingsstoornissen dan in de algemene populatie. In talrijke onderzoeken zijn associaties gevonden tussen bruxisme en symptomen van temporomandibulaire stoornissen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. De gevonden associaties impliceren echter allerminst een causaal verband. De meest waarschijnlijke hypothese lijkt dat voor een initiërende rol van bruxisme bij temporomandibulaire pijn en bewegingsstoornissen andere factoren noodzakelijk aanwezig zijn, die het systeem (waaronder het kaakgewricht) zo kwetsbaar voor de met bruxisme gepaard gaande belasting maken dat symptomen kunnen ontstaan.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.