Tandheelkundige en farmacologische behandelingsstrategieën voor bruxisme

View the english summary Open PDF (77.03 KB)

Bruxisme heeft een multifactoriële etiologie. De gevolgen van bruxisme laten zich echter vooral perifeer gelden, hetgeen betekent dat de behandeling van bruxisme verschillende aangrijpingspunten kan hebben. Counseling is altijd zinvol. De behandeling met een opbeetplaat zal vooral perifeer de gevolgen van bruxisme, zoals overmatige gebitsslijtage en CMD-pijn, kunnen beïnvloeden. Farmacologische behandeling zal vooral centraal aangrijpen. Diverse farmaca blijken effectief in het reduceren van bruxisme. Dat de precieze werkingsmechanismen echter nog niet zijn opgehelderd, komt vooral doordat onderzoek tot nu toe vaak een casuïstisch karakter heeft gehad. Omdat nog veel gedegen onderzoek, het liefst door middel van polysomnografie, zal moeten worden gedaan, kan de tandarts vooralsnog in zeer beperkte mate gebruikmaken van farmacotherapie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.