Het Humaan Genoom Project op Internet 1

View the english summary Open PDF (11.46 KB)

Op 26 juni van dit jaar werd met veel ophef de onthulling van de genetische code van de mens gepresenteerd. Het ‘boek van de mens’ zou voor 90% geschreven zijn. Nader onderzoek leert dat het in kaart gebrachte menselijke DNA nog veel blinde vlekken vertoont. Het gaat om de zogenaamde ‘working draft’, een kladversie die kennelijk door politieke en economische motieven gedreven in de publiciteit is gebracht. Op Internet is uitgebreide informatie te vinden die de kritische surfer op weg kan helpen de werkelijke feiten op een rijtje te zetten. In deze bijdrage wordt een kort overzicht van dit project gegeven en een aantal webadressen aangereikt om dit absoluut belangwekkende Humaan Genoom Project nader te onderzoeken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.