Het Humaan Genoom Project op Internet 2

View the english summary Open PDF (66.68 KB)

De blauwdruk van het menselijk genoom die in juni 2000 werd gepubliceerd heeft een groot deel van het menselijk DNA onthuld. Dat wil zeggen het aantal en de volgorde van de meer dan drie miljard kenmerkende basenparen zijn vastgesteld, de juiste betekenis van alle ongeveer 100.000 genen is echter nog niet helemaal duidelijk. Toch is dit een belangrijke stap vooruit in de kennis van ons erfelijk materiaal. In de eerste bijdrage over dit onderwerp werd het hoe en waarom belicht, in deze bijdrage zal de betekenis hiervan worden toegelicht. Kennis van DNA en de daarmee samenhangende eiwitten zal de komende decennia grote medische en sociale gevolgen met zich meebrengen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.