Aanbevelingen voor de korte en lange termijn

Capaciteit mondzorg

Open PDF (61.03 KB)

In augustus 2000 heeft de Adviesgroep capaciteit mondzorg haar eindrapport uitgebracht, getiteld ‘Capaciteit Mondzorg. Aanbevelingen voor de korte en lange termijn’. De media hebben selectief aandacht besteed aan de inhoud van dit rapport. Omdat niet alle tandartsen in de gelegenheid zullen zijn de integrale tekst van het rapport tot zich te nemen en zich zo een eigen oordeel te vormen over de inhoud, heeft de redactie de secretaris van de commissie, collega Boom, verzocht voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde een samenvatting te schrijven. Deze is hieronder weergegeven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.