Drie jaar NTvT digitaal

View the english summary Open PDF (64.85 KB)

De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde begon in 1998 met de digitale verspreiding van de inhoud van het tijdschrift op cd-rom. Het Internet had zich inmiddels tot een volwaardig medium voor informatie-uitwisseling ontwikkeld en dat was voor het NTvT reden genoeg ook een website te lanceren. De afgelopen jaren heeft de website zich voorspoedig ontwikkeld. Van 700 surfers per maand in het eerste jaar komen nu elke maand gemiddeld 2.500 bezoekers een kijkje nemen op de site. In deze uitgave zal er –zonder een uitputtend relaas van feiten en getallen – op de afgelopen drie jaar worden teruggekeken en zal er voorzichtig over de toekomst van deze digitale uitgave van het tijdschrift worden gespeculeerd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.