Herhaalt de geschiedenis zich?

Open PDF (48.64 KB)

Vorig jaar zijn twee rapporten gepubliceerd die voor de toekomstige tandheelkundige zorgverlening van uitermate groot belang zijn. Het eerste is het ‘Raamplan 2000 Tandartsopleiding’, het andere het rapport van de Adviesgroep Capaciteit Mondzorg. In zekere zin houden de rapporten nauw verband met elkaar. Toch lijken zij onafhankelijk van elkaar te zijn geschreven. Het ‘Raamplan 2000 Tandartsopleiding’, dat is opgesteld in opdracht van de kamer Tandheelkunde van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), beschrijft de eindtermen voor de tandartsopleiding in de komende jaren (VSNU, 2000).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.