Onderzoek van de gezondheidszorg door het Nivel

View the english summary Open PDF (32.35 KB)

Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er wordt door het Nivel nagegaan aan welke voorzieningen in de gezondheidszorg behoefte bestaan, wie er zoal gebruik van maken en wat het uiteindelijke effect ervan is op de gezondheid in Nederland. Dergelijk onderzoek levert belangrijke gegevens op voor de overheid en alle andere belanghebbenden in de gezondheidszorg. Op de website van het Nivel is te zien hoe de onderzoeksprogramma’s rond het thema ‘kwaliteit van zorg’ zijn georganiseerd en wat ze te betekenen hebben. Hoewel de tandheelkunde hierin (nog) een bescheiden rol speelt, is duidelijk dat onze professie daar geen uitzonderingspositie meer in neemt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.