Patiënten met psychische problemen

View the english summary Open PDF (113.01 KB)

Op basis van epidemiologisch onderzoek kan worden vastgesteld dat één op de vier Nederlanders lijdt aan een psychische stoornis. De tandarts-algemeen practicus krijgt dus regelmatig te maken met patiënten met afwijkend of problematisch gedrag. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van psychische problemen, die om verschillende redenen, relevant zijn voor de tandheelkundige praktijk Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een casusbeschrijving. Betoogd wordt dat het belangrijk is dat de tandarts oog heeft voor het psychisch functioneren van zijn patiënt. Hierdoor kunnen niet alleen onnodige behandelingen, maar ook frustratie, zowel bij de patiënt als bij de behandelaar worden voorkomen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.