Noma: ‘the face of poverty’

View the english summary Open PDF (154.16 KB)
Noma (cancrum oris, waterkanker) betreft een orofaciaal gangreen dat kan ontstaan bij ondervoede en door ziekten (o.a. mazelen) verzwakte kinderen. Men neemt aan dat het microbiologisch beginpunt van het gangreen een acute necrotiserende gingivitis is, een afwijking die veel voorkomt bij ondervoede kinderen in minder ontwikkelde landen. Noma kwam vroeger ook veelvuldig in Nederland voor. De aandoening verdween in Nederland in de periode 1860-1880, toen door toegenomen welvaart ook de allerarmsten hun kinderen afdoende konden voeden. Jaarlijks krijgen naar schatting 140.000 kinderen in de wereld noma. De letaliteit bedraagt circa 90%. De patiënten die noma overleven, hebben veelal ernstige gelaatsdeformiteiten. Behalve mutilatie zijn er vaak ook gestoorde functies van de mond, zoals trismus/ankylose, incontinentia oris en een gestoorde spraak. Zowel de preventie van noma (betere voeding, mazelenvaccinatie) als de behandeling van hen die noma krijgen, verdienen wereldwijd aandacht en ondersteuning.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2001 ; 108: 496-499
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd