Reparatie en revisie 7. De kanaalbehandeling van gekroonde gebitselementen: restauraties vervangen, afnemen of doorboren?

View the english summary Open PDF (114.64 MB)

Endodontische complicaties bij gekroonde elementen komen regelmatig voor. Wanneer een element dat voorzien is van een kroon of een brug, een kanaal(her)behandeling behoeft, staat de tandarts voor de keuze de restauratie te vervangen, af te nemen en na de behandeling terug te plaatsen of te doorboren. Het vervangen van de gegoten restauratie is geïndiceerd bij ernstige tekortkomingen aan de kroon of de brug. Afnemen maakt de kanaalbehandeling eenvoudiger. Indien afnemen niet mogelijk of wenselijk is, wordt een endodontische caviteit in de restauratie geprepareerd. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden worden praktische aanwijzingen gegeven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.