Trends in de prevalentie van tandcariës bij de Nederlandse jeugd

View the english summary Open PDF (74.16 KB)
Hebben zich de afgelopen jaren veranderingen in de cariësprevalentie bij de in Nederland wonende kinderen voorgedaan? Om deze vraag te beantwoorden is een meta-analyse uitgevoerd op uitkomsten van epidemiologische cariësonderzoeken die werden verricht bij 5-, 6-, 11- en 12-jarigen in Nederland in de periode 1980 tot en met 1999. Op basis van deze analyse kan worden geconcludeerd dat sinds het midden van de jaren tachtig de daling in de cariësprevalentie bij 6-jarigen zich niet verder heeft doorgezet; bij 12-jarigen is hiervan sprake vanaf het midden van de jaren negentig. Bij Turkse en Marokkaanse 6- en 12-jarigen is geen duidelijke trend in de cariësprevalentie in de periode 1980 tot en met 1999 aantoonbaar. Dit betekent dat er geen wetenschappelijke aanwijzigen zijn dat de mondgezondheid van de in Nederland wonende jeugd de laatste jaren verslechterd is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2001 ; 108: 487-491
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd