Een hoog in de bovenkaak geretineerde verstandskies

View the english summary Open PDF (88.46 KB)
Een 25-jarige man wordt beschreven met een dikke wang links. Een tandfilm van de regio 28 liet geen afwijkingen zien. Op een in verband met klachten vervaardigd orthopantomogram werd een hoog geretineerde 28 met pericoronair een radiolucentie gezien, passend bij de diagnose ‘folliculaire cyste’. In deze bijdrage wordt aangegeven dat bij verdenking op een geretineerde verstandskies en een negatieve bevinding van een tandfilm het aan te bevelen is om een orthopantomogram te (laten) vervaardigen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.