Reparatie en revisie 2. Repareren of vervangen van composiet

View the english summary Open PDF (154.49 KB)

Door de toegenomen mogelijkheden die de adhesieve tandheelkunde biedt, kunnen preparaties klein blijven en hoeft bij een carieuze laesie alleen pathologisch aangetast weefsel te worden verwijderd. Wanneer aan een bestaande composietrestauratie een defect optreedt, bestaat eveneens de mogelijkheid om alleen het defect te repareren en niet de gehele restauratie te vervangen. Specifieke adhesieve technieken die bij een reparatie van oud composiet kunnen worden toegepast zijn zandstralen, etsen met hydrofluoridezuur en het appliceren van een silaanoplossing. Bij de keuze tussen geheel vervangen van de restauratie of repareren spelen de kwaliteit van de oude restauratie, de gewenste sterkte van de reparatie, de uitvoerbaarheid en de biologische prijs van een totale vervanging een rol. Een aantal casus wordt gepresenteerd om één en ander toe te lichten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.