De tandheelkundige zorgverlening in het perspectief van de Nederlandse wet- en regelgeving

Ziekenfonds en tandheelkunde in de 20e eeuw

View the english summary Open PDF (50.80 KB)

In 1941 werd het ziekenfondsbesluit van kracht, waarin ook ten aanzien van de tandheelkunde aanspraken voor ziekenfondsverzekerden werden opgenomen. De invloed van het besluit op de tandheelkundige zorgverlening is onmiskenbaar en wordt aan de hand van een aantal markeringspunten verduidelijkt. Vooral de wettelijke regeling voor jeugdige ziekenfondsverzekerden, waarmee een basis werd gelegd voor het latere tandheelkundig leven, komt met bijzondere aandacht voor fluoridetoepassingen over het voetlicht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.