Depressie

View the english summary Open PDF (40.92 KB)

Depressies behoren tot de stemmingsstoornissen. Ze zijn een pathologische toestand, vaak zonder duidelijke aanleiding, dus wat anders dan verdriet of rouw. De prevalentie bedraagt een paar procent van de bevolking en lijkt toe te nemen. Vrouwen zijn vaker depressief dan mannen, bejaarden vaker dan de jongere leeftijdsklassen. De oorzaak van depressie is nog duister. Momenteel ligt de nadruk bij de therapie op de antidepressiva, waaronder middelen die de serotoninehuishouding beïnvloeden. Depressie genereert hoge kosten, direct voor het volksgezondheidsbudget, maar nog meer indirect.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.