Bipolaire stemmingsstoornis

View the english summary Open PDF (40.72 KB)

Na schizofrenie en depressie is de bipolaire stemmingsstoornis de derde grote geestesziekte die in deze rubriek aan de orde komt. Bij deze aandoening beweegt de stemming zich tussen twee extreme polen; vroeger werden de patiënten dan ook wel manisch-depressief genoemd. Perioden van euforie worden afgewisseld door depressieve tijdvakken. Soms kan die schommeling meerdere malen per jaar optreden. De oorzaak of oorzaken van de afwijking zijn nog steeds duister. Psychotherapie staat vrijwel machteloos bij deze ziekte; bij de farmaceutische aanpak staat onderhoudsdosering met lithiumverbindingen voorop. Tienduizenden mensen in Nederland lijden aan de aandoening, die hun psychosociale functioneren ernstig belemmert.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.