Reparatie en revisie 4. Gebarsten gebitselement: diagnostiek en behandeling

View the english summary Open PDF (83.93 KB)

In de klinische kroon en de wortel van een gebitselement kunnen, onder meer tengevolge van traumata, barsten voorkomen. Afhankelijk van de plaats en het verloop van deze barst, is het zaak om een therapie uit te voeren die gericht is op het behoud van de vitaliteit van de pulpa, ofwel op de instandhouding van de integriteit van het gebitselement. Bij dit laatste kan tevens behoud van de vitaliteit van de pulpa van belang zijn. De diagnostiek en daaraan gekoppelde behandeling van deze barsten worden besproken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.